Otevřený dopis ministrovi vnitra s návrhy na změnu podmínek pro přeshraniční pracovníky

Vážený pan Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Vyřizuje: Ing. Miroslav Balatka, Senátor PČR, ve spolupráci: Občanské sdružení „Pendleři bez hranic“ Ing. Jan Průha (předseda přípravného výboru)

Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás prostřednictvím otevřeného dopisu s návrhy, které by mohly pomoci přeshraničním pracovníkům – takzvaným pendlerům, zlepšit jejich situaci v nouzovém stavu. Stejně jako všichni ostatní občané ČR se pendleři potýkají s důsledky epidemie viru COVID-19. Mají obavy o své rodiny, děti, manželky, manžele a rodiče. Řeší spoustu nových problémů a výzev. Není naším cílem jakkoli bagatelizovat tuto hrozbu nebo útočit na opatření, která vláda zavádí proti šíření této epidemie. Chápeme, že mnohá tato rozhodnutí jsou přijímána pod velkým tlakem a nelze se vždy vyvarovat různých vedlejších následků, ba ani je všechny předpokládat. Pendleři se na nás obracejí se svými starostmi, které jim přinášejí současná opatření vlády. Rádi bychom proto vládě nabídli pomoc při hledání optimálních řešení, která mohou minimalizovat šíření epidemie, a zároveň nepřipraví pendlery o zaměstnání, neroztrhnou jejich rodiny, nezruinují je ekonomicky anebo je v nejhorším případě neuvrhnou do exekucí. Což by mohlo přinést i další enormní zátěž na český sociální systém. Převážná část z přeshraničních pracovníků žije navíc v příhraničních oblastech, které se dlouhodobě, a v současné době obzvlášť, potýkají s velkými ekonomickými problémy.

Níže posíláme soubor návrhů opatření, která by podle našeho názoru mohla zmírnit dopady na život a práci pendlerů, a zároveň by neohrozila zdraví ostatních obyvatel ČR. Tyto návrhy vycházejí z konkrétních zkušeností samotných pendlerů, kteří se na nás obracejí, a jejich pracovních podmínek. Jsme společně s pendlery připraveni jednat s vládou o navrhovaných opatřeních. Vláda ČR má na posouzení těchto návrhů k dispozici odborníky a data, kterými může svá rozhodnutí podepřít.

Chtěli bychom požádat vládu ČR o:    
– projednání níže uvedených návrhů,
– zvážení jejich zavedení,
– písemné zdůvodnění u případně nevyužitých návrhů.

Dostatečné zdůvodnění již přijatých a případně nepřijatých opatření ze seznamu níže může pomoci tolik potřebnému zmírnění poněkud rozjitřených emocí v komunitě pendlerů. Navrhovaná opatření se týkají pendlerů zařazených do skupiny C. Jedná se podle odhadů o skupinu zhruba 50 000 občanů ČR, na jejichž příjmech je závislých přibližně 100 000 lidí.

Navrhovaná opatření:

  • Pro pendlerky matky samoživitelky podmínky stejné jako pro pendlery ve skupině A (Skupina A: Pendleři – pracovníci ve zdravotnictví, sociálních službách, pracovníci základních složek integrovaného záchranného systému, pracovníci chemických a farmaceutických provozů souvisejících s bojem proti epidemii – platí pro překračování hranic s Českou republikou, Rakouskem, Polskem, Slovenskem i Německem)
  • Pro pendlery rodiče dětí do 3 let podmínky stejné jako pro pendlery ve skupině A.
  • Umožnit pendlerům ze závažných důvodů přijet ze zahraničí i dříve než po uplynutí povinného turnusu, aniž by byl ohrožen jejich status pendlera. Za závažné důvody považujeme například nemoc rodinných příslušníků, úmrtí v rodině, odstranění rozsáhlých škod na majetku doma (například požár) apod. Za současných podmínek pendler, který povinný turnus ze závažných důvodů nedodrží a o status pendlera tím přijde, ztratí zcela možnost vycestovat a nastoupit do svého zaměstnání.
  • Umožnit pendlerům v době karantény opustit ČR po přímé trase bydliště – hranice. Pokud například po víkendu v domácí karanténě pendler vycestuje přímou trasou ve svém autě do zahraničí, nemůže tím ohrozit zdraví obyvatel ČR. Navíc se tímto opatřením vyřeší problém nyní nevyjasněného proplácení nemocenské po dobu této karantény.
  • Pro pendlery, kteří doložitelně pracují v režimu “Kurzarbeit” (zkrácená pracovní doba/pracovní týden), zavedení režimu jednoho výjezdu tam i zpět 1x týdně bez určení dne přechodu s tím, že při pobytu na území ČR budou pracovníci dodržovat karanténní opatření. V režimu „Kurzarbeit“ bývá práce například pouze 2 dny v týdnu. Za současného stavu by byl v tomto případě pracovník na „Kurzarbeit“ v zahraničí 21 dní a odpracoval by pouhých 6 dní.
  • Zkrácení povinného turnusu v zahraničí na 5 dní, za dodržení podmínek karantény.
  • Možnost zkrácení 14-denní karantény na 7 dní za podmínky negativního testu COVID-19.
  • Možnost zařazení pendlerů a jejich rodin do karanténního systému, ve kterém by cestovali pouze do práce a jinak by během pobytu v ČR byli v karanténě. K zajištění této karantény, kde by musela být celá rodina, by se mohlo využít tzv. “chytré karantény”, do které by se pendleři povinně zapojili. Přesné podmínky a parametry tzv. „chytré karantény“ nejsou nyní veřejně dostupné a bylo by potřebné o nich jednat. Toto opatření by současně řešilo body 3. až 7.
  • Je nutné, aby vláda ČR nebo příslušné úřady vyjednaly přesné podmínky způsobu proplácení náhrad za dobu povinné karantény se zástupci německé a rakouské strany. V současné době není známo a jasno, kdo a jakým způsobem bude tyto náklady hradit.

Podle vyjádření Ústředního krizového štábu vlády ČR se předpokládá, že krizová opatření na hranicích mohou trvat mnoho měsíců. Věříme, že zvážíte navrhovaná opatření, a pečlivě posoudíte možnost jejich zavedení. Vždyť zachování zaměstnanosti i pro přeshraniční pracovníky je v zájmu celé ČR a další zatížení sociálního systému je obzvlášť v dnešní situaci nežádoucí. Navíc prostředky, které pendleři v zahraničí vydělávají, utrácejí povětšinou na území ČR a pomáhají tím udržovat naši ekonomiku v chodu.

S pozdravem

Ing. Miroslav Balatka, Senátor parlamentu ČR
Ing. Jan Průha, předseda přípravného výboru Občanského sdružení „Pendleři bez hranic“
Administrátoři a členové facebookové skupiny „Pendleři – informační servis pro nouzový stav“
Ing. Jan Horník, místopředseda Senátu parlamentu ČR
Mgr. Vít Rakušan, Poslanec parlamentu ČR
Ing. Zbyněk Linhart, Senátor parlamentu ČR
Mgr. Jiří Růžička, místopředseda Senátu parlamentu ČR
Mgr. Jan Farský, Poslanec parlamentu ČR
Hana Žáková, Senátorka parlamentu ČR
Ing. Jana Krutáková, Poslankyně parlamentu ČR
Ing. Věra Kovářová, Poslankyně parlamentu ČR
MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D., Senátor parlamentu ČR
Ing. Petr Pávek, Poslanec parlamentu ČR
Ing. Petr Třešňák, Poslanec parlamentu ČR
Mgr. Herbert Pavera, Senátor parlamentu ČR
Ing. Jan Sobotka, Senátor parlamentu ČR
Václav Bernard, starosta městys Všeruby