Peníze z emisních povolenek zpátky do regionů

Petice za záchranu sociální a ekonomické stability Karlovarského a Ústeckého kraje

Uhelným regionům v Karlovarském a Ústeckém kraji hrozí sociálněekonomický kolaps v důsledku útlumu a ukončení těžby i zpracování hnědého uhlí. V horizontu několika let zaniknou tisíce pracovních míst a v okresech Sokolov, Chomutov, Most a Teplice dojde k ukončení odvětví, které bylo po mnoho generací dominantní.
Zatímco Německo vidí v transformaci uhelných regionů velkou příležitost, náš stát naprosto selhává a na změny se nijak nepřipravuje. Z krajů, které se potýkají s narůstajícími strukturálními problémy, velkou ekologickou zátěží, malým výkonem ekonomiky i odlivem obyvatel, přitom odchází miliardy korun přes platby za emisní povolenky.
Finanční prostředky získané prodejem emisních povolenek ale nejsou zpět investovány v regionech. Mizí ve státním rozpočtu, aniž by se plně využívaly na pomoc v místech odkud pocházejí. Jde o nespravedlivé vyvádění peněz z chudých a strukturálně postižených oblastí. Tento stav je potřeba neprodleně změnit.
Požadované změny musí být závazné a legislativně zakotveny. Váš podpis může výrazně pomoci prosadit spravedlivý systém rozdělování vybraných prostředků.
(Emisní povolenky jsou nástrojem evropské politiky snižování emisí skleníkových plynů. Musí je nakupovat většina elektráren a průmyslových podniků. K nejvyššímu nákupu, a tím i odlivu finančních prostředků dochází v okresech, kde se koncentruje těžba a zpracování hnědého uhlí. Peníze za povolenky jsou čistým příjmem státního rozpočtu České republiky)

Proto my, níže podepsaní občané,

 • nesouhlasíme s tím, že jsou ze strukturálně postižených regionů Karlovarského a Ústeckého kraje vyváděny miliardy korun prostřednictvím plateb za emisní povolenky, aniž by se vracely zpět do těchto regionů.
 • požadujeme vytvoření transformačního fondu, který bude sloužit k financování strukturálních změn v Karlovarském a Ústeckém kraji, prioritně k tvorbě nových kvalifikovaných pracovních míst v Sokolovské a Mostecké hnědouhelné pánvi a zlepšování stavu životního prostředí.
 • požadujeme, aby tento transformační fond byl naplněn finančními prostředky, které stát odčerpává formou prodeje emisních povolenek z území Karlovarského a Ústeckého kraje.
 • vyzýváme vládu ČR a příslušné orgány k zodpovědnému a prioritnímu řešení situace strukturálně postižených regionů.

Petiční výbor ve složení:
– Ing. Miroslav Balatka, Jednoty 1318, 36501 Sokolov
– MVDr. Přemysl Rabas, Blatno 28, 43001, Blatno
– MUDr. Alena Dernerová, Jaroslava Seiferta 36/2158, 43401, Most

Vyplněné petiční archy doručte laskavě na adresu: 

Miroslav Balatka, obvodní kancelář, Boženy Němcové 2042, Sokolov 35601

Osobou oprávněnou zastupovat petiční výbor ve styku s příslušnými orgány je člen petičního výboru Ing. Miroslav Balatka, Jednoty 1318, 36501 Sokolov.

mapa

Kde podepsat petici?

Kompletní seznam podpisových míst

 • Bublava: Obecní úřad, Bublava 389, 358 01
 • Bukovany: Obecní úřad, Bukovany čp. 47, 357 55 Bukovany
 • Bukovany: Pošta, Bukovany 156, 357 55 Bukovany
 • Březová: Městský úřad, nám. Míru 230, 356 01 Březová
 • Březová: Městská knihovna, Komenského 250, 356 01 Březová
 • Citice: Obecní úřad, Citice 13, Citice 356 01
 • Dasnice: Obecní úřad, Dasnice 42 , 357 09 Habartov
 • Duchcov: Městský úřad, nám. Republiky 20/5, 419 01 Duchcov
 • Habartov: Městský úřad, nám. Přátelství 112, 357 09 Habartov
 • Habartov: Česká pošta, nám. Přátelství 112, 357 09 Habartov
 • Habartov: Městské kulturní středisko, Národní 400, 357 09 Habartov
 • Horní Slavkov: Městský úřad, Dlouhá 634/12, 357 31
 • Cheb: Městská knihovna, Obrněné brigády 615/1, 350 02 Cheb
 • Chodov: Městský úřad – podatelna, Komenského 1077, 357 35
 • Chomutov: Café Rouge, Chelčického 100, Chomutov
 • Chomutov: Senátorská kancelář Přemysla Rabase, Nerudova 655/1, Chomutov (vstup z Ruské ulice)
 • Jindřichovice: Obecní úřad, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice
 • Karlovy Vary: Krajský úřad – recepce budovy A, Závodní 353/88, 360 06
 • Karlovy Vary: Krajská knihovna – hala hlavní budovy, Závodní 378/84, 360 06
 • Kraslice: Kulturní a informační centrum, nám. T. G. Masaryka 1782, 358 01
 • Kraslice: Kraslický Šnek, Tyršova 1784, 358 01
 • Krásno: Městský úřad, Radniční 1, 357 47
 • Královské Poříčí, Salon Lucie – kosmetika, pedikůra, manikůra, Dlouhá 32, 357 41
 • Kynšperk nad Ohří: Městský úřad – podatelna, Jana A. Komenského 221/13, 357 51 Kynšperk nad Ohří
 • Libavské Údolí: Obecní úřad, Libavské Údolí čp.110, 357 51 Kynšperk nad Ohří
 • Litvínov: Městský úřad, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov  
 • Loket: Městská knihovna, T.G.Masaryka 1, 357 33 Loket
 • Mariánské Lázně: Regionální kancelář poslance Třešňáka, Skalníkova 471, 353 01  Mariánské Lázně; pondělí od 10h do 14h
 • Mariánské Lázně: Městský úřad, Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně
 • Most: Magistrát města Most, Radniční 1/2, 434 01
 • Nové Sedlo: Městský úřad, Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo  
 • Oloví: Městský úřad, Hory 42, 357 07 Oloví
 • Rotava: Podatelna Městského úřadu, Sídliště 721, 357 01 Rotava
 • Sokolov: Městský úřad, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
 • Sokolov: Městský dům kultury, 5. května 655, 356 01 Sokolov
 • Sokolov: Květinářství Pampeliška, Gagarinova 1937, 356 01 Sokolov
 • Sokolov: Kebab Ural, K. H. Borovského 2052, 356 01 Sokolov
 • Sokolov: Petr Hahn – Vtipné dárky, K. H. Borovského 1422, 356 01 Sokolov
 • Sokolov: Nemocnice – centrální registr, Slovenská 545
 • Stříbrná: Obecní úřad, čp. 670, 358 01 Kraslice
 • Teplá: Městský úřad – knihovna, Masarykovo náměstí 1, 364 61  Teplá
 • Těšovice: Obecní úřad, Tovární 21, 356 01 Sokolov
 • Vintířov: Obecní úřad (1. patro), Vintířov 62, 357 44 Vintířov
 • Zádub-Závišín: Obecní úřad, Zádub 92, 353 01  Zádub-Závišín
mapa