Peníze z emisních povolenek zpátky do regionů

Petice za záchranu sociální a ekonomické stability Karlovarského a Ústeckého kraje

Uhelným regionům v Karlovarském a Ústeckém kraji hrozí sociálněekonomický kolaps v důsledku útlumu a ukončení těžby i zpracování hnědého uhlí. V horizontu několika let zaniknou tisíce pracovních míst a v okresech Sokolov, Chomutov, Most a Teplice dojde k ukončení odvětví, které bylo po mnoho generací dominantní.
Zatímco Německo vidí v transformaci uhelných regionů velkou příležitost, náš stát naprosto selhává a na změny se nijak nepřipravuje. Z krajů, které se potýkají s narůstajícími strukturálními problémy, velkou ekologickou zátěží, malým výkonem ekonomiky i odlivem obyvatel, přitom odchází miliardy korun přes platby za emisní povolenky.
Finanční prostředky získané prodejem emisních povolenek ale nejsou zpět investovány v regionech. Mizí ve státním rozpočtu, aniž by se plně využívaly na pomoc v místech odkud pocházejí. Jde o nespravedlivé vyvádění peněz z chudých a strukturálně postižených oblastí. Tento stav je potřeba neprodleně změnit.
Požadované změny musí být závazné a legislativně zakotveny. Váš podpis může výrazně pomoci prosadit spravedlivý systém rozdělování vybraných prostředků.
(Emisní povolenky jsou nástrojem evropské politiky snižování emisí skleníkových plynů. Musí je nakupovat většina elektráren a průmyslových podniků. K nejvyššímu nákupu, a tím i odlivu finančních prostředků dochází v okresech, kde se koncentruje těžba a zpracování hnědého uhlí. Peníze za povolenky jsou čistým příjmem státního rozpočtu České republiky)

Proto my, níže podepsaní občané,

  • nesouhlasíme s tím, že jsou ze strukturálně postižených regionů Karlovarského a Ústeckého kraje vyváděny miliardy korun prostřednictvím plateb za emisní povolenky, aniž by se vracely zpět do těchto regionů.
  • požadujeme vytvoření transformačního fondu, který bude sloužit k financování strukturálních změn v Karlovarském a Ústeckém kraji, prioritně k tvorbě nových kvalifikovaných pracovních míst v Sokolovské a Mostecké hnědouhelné pánvi a zlepšování stavu životního prostředí.
  • požadujeme, aby tento transformační fond byl naplněn finančními prostředky, které stát odčerpává formou prodeje emisních povolenek z území Karlovarského a Ústeckého kraje.
  • vyzýváme vládu ČR a příslušné orgány k zodpovědnému a prioritnímu řešení situace strukturálně postižených regionů.

Petiční výbor ve složení:
– Ing. Miroslav Balatka, Jednoty 1318, 36501 Sokolov
– MVDr. Přemysl Rabas, Blatno 28, 43001, Blatno
– MUDr. Alena Dernerová, Jaroslava Seiferta 36/2158, 43401, Most

Vyplněné petiční archy doručte laskavě na adresu: 

Miroslav Balatka, obvodní kancelář, Boženy Němcové 2042, Sokolov 35601

Osobou oprávněnou zastupovat petiční výbor ve styku s příslušnými orgány je člen petičního výboru Ing. Miroslav Balatka, Jednoty 1318, 36501 Sokolov.

Show Buttons
Hide Buttons